Opći uvjeti poslovanja za Članove NK Osijek Cashback Programa

Verzija: srpanj 2017.

Preambula

A. Tvrtka Lyoness Europe AG, sa sjedištem na adresi Bahnhofstrasse 22, CH-9470 Buchs i registarskim brojem CH 170.3.026.427-4 trgovačkog registra kantona St. Gallen posluje kao kupovna zajednica koja svojim članovima (u daljnjem tekstu: „Članovi NK Osijek Cashback Programa“) pruža mogućnost da kupnjom proizvoda i usluga kod Trgovaca partnera ostvare pogodnosti (u daljnjem tekstu: " NK Osijek Cashback Program"). Time je ugovorni partner Članovima NK Osijek Cashback Programa Lyoness Europe AG (u daljnjem tekstu: „Lyoness“). Lyoness u Hrvatskoj zastupa Lyoness d.o.o., Josipa Marohnića 1, 10 000 Zagreb (u daljnjem tekstu: „Lyoness Hrvatska“).

B. Na kraju Općih uvjeta poslovanja u Dodatku 1 nalazi se popis korištenih pojmova (Pojmovnik) radi lakšeg razumijevanja. Pravno mjerodavni su pojmovi navedeni u odredbama članaka 1 do 17 ovih Općih uvjeta poslovanja.

1. Predmet ugovora

1.1 Kupovine proizvoda i usluga obavljene od Članova NK Osijek Cashback Programa kod Trgovaca partnera (u daljnjem tekstu „kupovine“) evidentiraju se u okviru NK Osijek Cashback Programa. Za evidentiranje kupovina i ostvarivanje pogodnosti Članovima NK Osijek Cashback Programa u okviru NK Osijek Cashback Programa stoje na raspolaganju sljedeće kupovne mogućnosti: NK Osijek Cashback Card, vaučeri Trgovaca partnera i korištenje online kanala koje Lyoness nudi za kupovinu u online trgovinama Trgovaca partnera. Mogućnosti evidentiranja kupovine detaljnije su opisane u odredbi članka 4.3.

1.2 Članovi NK Osijek Cashback Programa sukladno Općim uvjetima poslovanja imaju pravo sudjelovati u NK Osijek Cashback Programu i ostvarivati članske pogodnosti s NK Osijek Cashback Card karticom. Članovima NK Osijek Cashback Programa zabranjeno je preporučivanjem NK Osijek Cashback Programa drugim potrošačima i time vrbovanjem novih Članova NK Osijek Cashback Programa priskrbiti novčanu i materijalnu korist. Članovima NK Osijek Cashback Programa zabranjeno je vrbovanje poduzetnika za Članove NK Osijek Cashback Programa u skladu s odredbom članka 3.5(d).

2. Ugovorna osnova

2.1 Prihvaćanjem zahtjeva za registraciju od strane Lyonessa, podnositelj zahtjeva postaje Članom NK Osijek Cashback Programa i dobiva osobni, neprenosivi identifikacijski broj člana (u daljnjem tekstu: "Članski ID broj"). Navedeno ovlašćuje osobu na sudjelovanje u NK Osijek Cashback Programu (pri čemu se ne ostvaruje članstvo u društvu ili udruzi, v. odredbu članka 17.2).

2.2 Za sklapanje ugovora između Lyonessa i Člana NK Osijek Cashback Programa koristi se NK Osijek Cashback Card flyer ili online registracija.

2.3 Član NK Osijek Cashback Programa izjavljuje da su podaci koje je dostavio Lyonessu točni i da će u slučaju davanja netočnih podataka nadoknaditi Lyonessu bilo kakvu štetu prouzročenu time, ograditi Lyoness od krivnje za slučaj kažnjivih izjava te se Lyoness ni na koji način neće smatrati odgovornim za navedeno. Član NK Osijek Cashback Programa se obvezuje pravodobno informirati Lyoness o eventualnim promjenama svojih osobnih podataka dostavljenih prilikom registracije (osobito adrese stanovanja, e-mail adrese, podacima o bankovnom računu, telefonskom broju itd.).

2.4 Svakoj fizičkoj ili pravnoj osobi dozvoljena je samo jedna registracija (tj. jedan članski ID broj). Registracija se provodi prema mjestu prebivališta, odnosno poslovnoj adresi (registriranom sjedištu) Člana NK Osijek Cashback Programa. Višestruke registracije poduzete s ciljem ostvarenja nedozvoljenih članskih pogodnosti u okviru NK Osijek Cashback Programa predstavljaju opravdan razlog za izvanredan otkaz ugovora od strane Lyonessa, kao i osnovu za uskraćivanje članskih pogodnosti ostvarenih u okviru NK Osijek Cashback Programa. U slučaju višestruke registracije, brišu se posljednji registrirani ID brojevi. Članske pogodnosti u okviru NK Osijek Cashback Programa ostvarene na temelju višestruke registracije, bit će oduzete.

3. Pravni odnos

3.1 Između Lyonessa i Člana NK Osijek Cashback Programa ne zasniva se nikakav radni, poslovni ili poduzetnički odnos (posebno ne članstvo u udruzi). Sudjelovanje u NK Osijek Cashback Programu obavlja se isključivo u okviru neovisne, samostalne aktivnosti i vlastite odgovornosti, kao aktivnost koja je pravno neovisna o Lyonessu.

3.2 Član NK Osijek Cashback Programa ima isključivo pravo ostvarivati članske pogodnosti u okviru NK Osijek Cashback Programa. Član NK Osijek Cashback Programa izvan toga programa nema pravo ni na kakvu drugu naknadu za svoje aktivnosti. Član NK Osijek Cashback Programa nema pravo ni na kakvu naknadu troškova.

3.3 Član NK Osijek Cashback Programa nije ovlašten zastupati Lyoness, posebno ne davati ili preuzimati izjave od ili prema drugim Članovima NK Osijek Cashback Programa u okviru NK Osijek Cashback Programa. Član NK Osijek Cashback Programa nije ovlašten za preuzimanje gotovine ili obavljanje naplate za Lyoness. Kažnjiva povreda odredbe članka 3.3 smatra se opravdanim razlogom koji ovlašćuje Lyoness na izvanredni otkaz ugovora.

3.4 Između Člana NK Osijek Cashback Programa i NK Osijek s.d.d. sa sjedištem u Osijeku, W. Wilsona 2, Hrvatska, OIB: 27094855993 (dalje u tekstu: NK Osijek), i drugih poveznih poduzeća odnosno subjekata, sudjelovanjem u NK Osijek Cashback Programu ne postoji i neće se realizirati nikakva ugovorna obveza.

3.5 Član NK Osijek Cashback Programa nije ovlašten bez prethodnog pisanog odobrenja Lyonessa:

(a) koristiti logo, pisane materijale, žigove, patente, domene, druge zaštitne znakove i slično od Lyonessa, Trgovaca partnera ili s NK Osijekom povezanih poduzeća.

(b) izrađivati, u pisanom i elektroničkom obliku ili na neki drugi način prosljeđivati ili učiniti javno dostupnim  (npr. na internetskim stranicama kao što su Youtube, Facebook ili dr.) posjetnice, prezentacije, videozapise, audiozapise, screenshotove, web sadržaje, medijske sadržaje, letke, prospekte, web stranice, reklamne materijale, poštanske pošiljke, elektronsku poštu, stranice ili slično u vezi s Lyonessom ili Osijek Cashback Programom.

(c) organizirati javna događanja, kao npr. informativna događanja, druga događanja (evente), radionice, seminare, itd. u vezi s Lyonessom ili NK Osijek Cashback Programom.

(d) maloprodajne, veleprodajne i ostale trgovce kao i ostala poduzeća, koji krajnjim potrošačima nude robu ili usluge, uključujući benzinske postaje, vlasnike franšiza i trgovačke centre, pridobivati za Trgovce partnere ili Članove NK Osijek Cashback Programa, voditi pregovore ili inicijalne razgovore ili provoditi reklamne aktivnosti bilo kakvog oblika za pridobivanje istih, posebno ne u prostorijama odnosno na području tih poduzeća ili u blizini istih.

4. NK Osijek Cashback Program

4.1 U skladu s odredbama Općih uvjeta poslovanja, Član NK Osijek Cashback Programa kod svojih kupovina kod Trgovaca partnera ostvaruje članske pogodnosti u okviru NK Osijek Cashback Programa: Cashback i Shopping Points.

4.2 Kako bi Članovi NK Osijek Cashback Programa mogli ostvarivati pogodnosti pri svojim kupovinama u okviru NK Osijek Cashback Programa, Lyoness sklapa ugovore s Trgovcima partnerima. Podaci o aktualnim Trgovcima partnerima, uključujući i članskim pogodnostima u okviru NK Osijek Cashback Programa, dostupni su online na cashback.nk-osijek.hr.

4.3 Članu NK Osijek Cashback Programa za evidentiranje njegovih kupovina stoje na raspolaganju sljedeće mogućnosti:

4.3.1 NK Osijek Cashback Card dostupna kao papirnata kartica (kartica za ispis), plastična kartica ili virtualna kartica putem mobilnih aplikacija. Ona nije sredstvo plaćanja, već služi samo za evidentiranje podataka o kupovini.

4.3.2 Vaučeri su originalni vaučeri odnosno poklon kartice ili elektronski vaučeri (koje se mogu ispisati ili preuzeti kao online kôdovi vaučera) Trgovaca partnera koji se nude u ograničenom vremenskom razdoblju. Lyoness unaprijed skreće pozornost Članovima NK Osijek Cashback Programa na dostupnost tih vaučera na cashback.nk-osijek.hr. Detaljnija pravila u vezi s vaučerima mogu se pronaći u odredbi članka 6.

4.3.3 Kod onlline shoppinga Član NK Osijek Cashback Programa može sljedeće:

(a) prijaviti se sa svojim pristupnim podacima na cashback.nk-osijek.hr i odabrati željenu online trgovinu Trgovca partnera ili

(b) pristupiti online trgovini putem nekog drugog online kanala ponuđenog od strane Lyonessa za evidentiranje kupovina i direktno u online trgovini Trgovca partnera obaviti kupovinu. Kupovine mogu biti evidentirane isključivo ako sustav Člana NK Osijek Cashback Programa tijekom procesa kupovine dozvoljava tzv. kolačiće (eng. cookies) te kada nisu uključeni Ad Blocker ili Script Blocker. Detaljnija pravila u vezi s online shoppingom mogu se pronaći u odredbi članka 5.

4.4 U slučajevima predviđenim u skladu s odredbama članaka 4.3.1 i 4.3.3 Trgovac partner prosljeđuje Lyonessu podatke o evidentiranim kupovinama odnosno računu radi izračuna članskih pogodnosti u okviru NK Osijek Cashback Programa. Isto je primjenjivo za odredbu članka 4.3.2, tj. za vaučere, ako su oni kupljeni na Prodajnim mjestima vaučera. Ako su vaučeri naručeni preko Lyonessa, Lyoness će sam evidentirati podatke o kupovini te koristiti podatke kao osnovu za izračun članskih pogodnosti u okviru NK Osijek Cashback Programa.

5. Online shopping

5.1 Članovi NK Osijek Cashback Programa mogu se informirati o online shoppingu na cashback.nk-osijek.hr u području FAQ gdje mogu pronaći odgovore na najčešća postavljena pitanja u vezi s online shoppingom.

5.2 Članovi NK Osijek Cashback Programa imaju pravo unutar 14 dana bez navođenja razloga odustati od ugovora o prodaji sklopljenog na daljinu ili izvan poslovnih prostora (rok za opoziv ugovora sklopljenih na daljinu). Kod narudžbe vaučera i drugih proizvoda, rok počinje teći s datumom na koji je Član NK Osijek Cashback Programa postao vlasnik vaučera odnosno drugih proizvoda.

5.3 Isplata članskih pogodnosti ostvarenih u okviru NK Osijek Cashback Programa iz online kupovina u skladu s odredbom članka 7.4 podrazumijeva da je istekao rok za opoziv ugovora o prodaji sklopljenog na daljinu i da Član NK Osijek Cashback Programa nije zatražio opoziv.

5.4 Član NK Osijek Cashback Programa ima pravo ostvarivati članske pogodnosti u okviru NK Osijek Cashback Programa kod svih kupovina u onim online trgovinama Trgovca partnera koje su izlistane na cashback.nk-osijek.hr za zemlju u kojoj se nalazi adresa stanovanja ili poslovna adresa Člana NK Osijek Cashback Programa (sukladno registraciji).

5.5 Lyoness nema utjecaj na izgled i dizajn online trgovine Trgovca partnera na koju prosljeđuje članove (putem linka) i za to nije odgovoran. Ako web stranice na koje se prosljeđuje imaju nezakonit sadržaj ili sadržaj neprimjeren moralnim standardima, Lyoness se izričito ograđuje od takvih sadržaja.

6. Naručivanje vaučera

6.1 Originalni vaučeri odnosno poklon kartice te elektronski vaučeri (vaučer kôdovi) (u daljnjem tekstu: "vaučeri") su vaučeri Trgovaca partnera te se mogu koristiti isključivo za kupovine kod Trgovaca partnera koji su izdali dotične vaučere. Protuvrijednost jednog vaučera odgovara iznosu prikazanom na vaučeru. Isplata vaučera u potpunosti ili djelomično u novcu od strane Trgovca partnera nije moguća.

6.2 Vaučeri se mogu naručiti pisanim putem, telefonski ili online preko Lyoness ureda ili kupiti izravno na Prodajnim mjestima vaučera (cashback.nk-osijek.hr). Lyoness nakon u potpunosti plaćene narudžbe izdaje vaučer koji se može iskoristiti za kupovinu kod odgovarajućeg Trgovca partnera. Lyoness zadržava pravo odbiti narudžbe vaučera.

6.3 Vaučeri koji su naručeni te od strane Lyonessa poslani Članu NK Osijek Cashback Programa, mogu se iskoristiti isključivo kod Trgovca partnera čije je vaučere odabrao Član NK Osijek Cashback Programa prilikom narudžbe te koji je odgovarajuće naznačen na dotičnom vaučeru. U svrhu iskorištavanja vaučera sklopljeni ugovor realizira se isključivo između Trgovca partnera (izdavatelj vaučera) i Člana NK Osijek Cashback Programa (vlasnik vaučera). Lyoness ne odgovara za zahtjeve koji proizlaze iz ovog ugovornog odnosa.

6.4 Vaučeri dostavljeni od strane Lyonessa isključeni su od povrata i zamjene i izvršene se uplate načelno ne mogu vratiti. To ne vrijedi u sljedećim slučajevima:

6.4.1 Lyoness jamči, u okviru zakonske odgovornosti za nedostatke, da se vaučeri kupljeni od strane Članova NK Osijek Cashback Programa mogu iskoristiti odnosno koristiti kao sredstvo plaćanja za kupovine kod dotičnog Trgovca partnera. Ako navedeno nije moguće, Član NK Osijek Cashback Programa ima pravo kod Lyonessa zamijeniti vaučer za vaučer drugog Trgovca partnera (pri čemu se mogu razlikovati članske pogodnosti u okviru NK Osijek Cashback Programa ovisno o različitim ugovornim uvjetima s drugim Trgovcima partnerima, v. odredbu članka 7.3). Ako Član NK Osijek Cashback Programa nije zainteresiran za zamjenu za drugi vaučer, on ima pravo zahtijevati povrat uplaćenog iznosa. U tom slučaju izvršit će se povrat sredstava, tj. članskih pogodnosti koje su dodijeljene Članu NK Osijek Cashback Programa u okviru NK Osijek Cashback Programa.

6.4.2 Ako Član NK Osijek Cashback Programa ima pravo opoziva ugovora o prodaji na daljinu u skladu sa zakonskim odredbama o sklapanju ugovora o prodaji na daljinu, primjenjivih na kupnju vaučera (vidjeti informacije za potrošače te upute u vezi s jednostranim raskidom nakon svake obavljene kupovine), on može opozvati tj. raskinuti ugovor u okviru važećeg roka za opoziv.

6.5 Lyoness ne preuzima odgovornost za neovlašteno i protuzakonito iskorištavanje vaučera u slučaju gubitka ili krađe vaučera koje je Član NK Osijek Cashback Programa preuzeo kod Lyonessa ili koje je Član NK Osijek Cashback Programa zaprimio putem pošte ili online.

6.6 Vaučeri koji su plaćeni u cijelosti i koje je Lyoness poslao Članu NK Osijek Cashback Programa prenosivi su bez naknade, tj. Član NK Osijek Cashback Programa može vaučere pokloniti bilo kojoj drugoj osobi. Komercijalna preprodaja vaučera uz naplatu nije dozvoljena.

7. Članske pogodnosti u okviru NK Osijek Cashback Programa

7.1 Kupovine Člana NK Osijek Cashback Programa koje su proknjižene u okviru NK Osijek Cashback Programa, Članu NK Osijek Cashback Programa omogućuju ostvarivanje članskih pogodnosti. Članske pogodnosti u okviru NK Osijek Cashback Programa temelje se na ugovorenim uvjetima između Lyonessa i pojedinog Trgovca partnera zbog čega one variraju ovisno o Trgovcu partneru, djelatnosti i državi. Članske pogodnosti u okviru NK Osijek Cashback Programa su Cashback (v. članak 7.1.1) i kod kupovina kod nekih Trgovaca partnera dodatno i Shopping Points (v. odredbu članka 7.1.2).

7.1.1 Cashback: za kupovine obavljene kod Trgovaca partnera i proknjižene u okviru NK Osijek Cashback Programa Član Osijek Cashback Programa ostvaruje do 5% Cashbacka, u pojedinim slučajevima i veći postotak Cashbacka. Vrijedi postotak Cashbacka naveden za dotičnog Trgovca partnera nacashback.nk-osijek.hr (login područje). Isplata Cashbacka vrši se sukladno odredbama članaka 7.4 do 7.6.

7.1.2 Shopping Points: za kupovine obavljene kod Trgovaca partnera i proknjižene u okviru NK Osijek Cashback Programa, Član NK Osijek Cashback Programa ostvaruje Shopping Points. Član NK Osijek Cashback Programa može sakupljene Shopping Points iskoristiti za popust pri kupnji kod Trgovaca partnera u okviru posebnih akcija objavljenih na cashback.nk-osijek.hr. Za više detalja v. odredbu članka 8.

7.2 Lyoness zadržava pravo u okviru posebnih ponuda odstupiti od ovdje propisanih načela. Lyoness nastoji omogućiti Članovima NK Osijek Cashback Programa brojne kupovne mogućnosti kod Trgovaca partnera te pritom dogovoriti što bolje popuste s Trgovcima partnerima kako bi Članovima NK Osijek Cashback Programa omogućio dodatne pogodnosti. U slučaju dogovaranja različitih uvjeta s pojedinim Trgovcem partnerom u svrhu posebnih ponuda (kao što to primjerice može biti u slučaju netipičnih ugovora na određeno vrijeme kod mobilne telefonije), Lyoness će to posebno istaknuti na stranici s detaljima o Trgovcu partneru na cashback.nk-osijek.hr (v. odredbu članka 7.3).

7.3 Važeće članske pogodnosti vidljive su u bilo kojem trenutku na stranici s detaljima o Trgovcu partneru na cashback.nk-osijek.hr. Članovima NK Osijek Cashback Programa preporuča se redovito pratiti web stranicu Lyonessa kako bi bili pravovremeno informirani o važećim uvjetima Trgovaca partnera. Lyoness ima pravo, s rokom najave od 2 tjedna, promijeniti članske pogodnosti u okviru NK Osijek Cashback Programa kod Trgovaca partnera ukoliko i ako se mijenjaju uvjeti ugovoreni s dotičnim Trgovcem partnerom. Za obračun članskih pogodnosti koje pripadaju Članu NK Osijek Cashback Programa, primjenjuju se oni uvjeti, koji su važeći u trenutku u kojem je Član NK Osijek Cashback Programa u potpunosti platio obavljenu kupovinu.

7.4Preduvjet za isplatu članskih pogodnosti u okviru NK Osijek Cashback Programa je u potpunosti plaćena kupovina Člana NK Osijek Cashback Programa, bez pravne mogućnosti otkazivanja kupovine bez valjanog obrazloženja, tj. posebice ako je istekao rok za opoziv ugovora o prodaji na daljinu. Ako je navedeni preduvjet ispunjen, Trgovac partner će Lyonessu potvrditi kupovinu i Lyoness će obračunati članske pogodnosti. Članske pogodnosti u okviru NK Osijek Cashback Programa ostvarene iz obavljenih kupovina i obračunate od strane Trgovca partnera do nedjelje u 23:00 sata, bit će dodijeljene Članu NK Osijek Cashback Programa. Lyoness obvezuje Trgovce partnere da izvrše obračun najkasnije u roku od dva mjeseca otkad je ispunjen preduvjet iz stavke 1 članka 7.4. Ako je Član NK Osijek Cashback Programa stekao vaučer Trgovca partnera kod Lyonessa, članske se pogodnosti u okviru NK Osijek Cashback Programa dodjeljuju čim je ispunjen preduvjeti iz stavka 1. članka 7.4.

7.5 Lyoness vrši doznaku sakupljenih sredstava iz Cashbacka jednom tjedno na bankovni račun Člana NK Osijek Cashback Programa kojeg je on odredio. Minimalni iznos za isplatu je sakupljenih 75,00 HRK.

7.6 Ako Član NK Osijek Cashback Programa obavi kupovinu kod Trgovaca partnera u inozemstvu (na licu mjesta ili online), može se dogoditi da će na računu za isplatu Cashback biti prikazan u dotičnoj stranoj valuti. Kada kupovina bude potvrđena od strane Trgovca partnera, iznos će se automatski preračunati u profilu dotičnog Člana NK Osijek Cashback Programa u valutu države Člana NK Osijek Cashback Programa u skladu s tečajnom listom Europske centralne banke ili druge odgovarajuće banke, primjenjive na dan kada je Trgovac partner primio uplatu. Odredba članka 5.4 ostaje nepromijenjena, tj. pravo Člana NK Osijek Cashback Programa na članske pogodnosti u okviru NK Osijek Cashback Programa postoji i dalje samo u odnosu na međunarodne kupovine putem kanala (npr. online trgovine) koji su navedeni na stranici cashback.nk-osijek.hr.

8. Lyonessovi Shopping Points

8.1 Članovi NK Osijek Cashback Programa ostvaruju određeni broj bodova, tzv. Shopping Points, za kupovine obavljene u okviru NK Osijek Cashback Programa kod Trgovaca partnera.

8.2 O iznosu kupovine i uvjetima ugovorenim s dotičnim Trgovcem partnerom ovisi količina Shopping Points koja će se dodijeliti Članu NK Osijek Cashback Programa te hoće li se uopće dodijeliti Shopping Points. Lyoness na stranici s detaljima o Trgovcu partneru na cashback.nk-osijek.hr kao osnovu za izračun iskazuje broj Shopping Points koje dotičan Trgovac partner dodjeljuje na potrošenih 750,00 HRK.

8.3 Shopping Points nemaju fiksnu nominalnu vrijednost. Njihova se vrijednost mjeri prema opsegu popusta kojeg odobrava dotičan Trgovac partner u zamjenu za Shopping Points. Shopping Points se ne mogu isplatiti u gotovini ili prenijeti na druge osobe uz naknadu. Nadalje, nije dopušteno pokloniti Shopping Points drugim Članovima NK Osijek Cashback Programa.

8.4 Sakupljeni Shopping Points dodjeljuju se Članu NK Osijek Cashback Programa i mogu se pratiti u „Mojem profilu“. Član NK Osijek Cashback Programa može sakupljene Shopping Points iskoristiti za popust pri kupnji kod Trgovaca partnera u okviru posebnih ponuda objavljenih na cashback.nk-osijek.hr. Član NK Osijek Cashback Programa može iskoristiti Shopping Points samo u onoj količini koja je propisana za dotičnu kupovinu.

8.5 Kod kupovina za koje je Član NK Osijek Cashback Programa iskoristio Shopping Points, Lyoness također dodjeljuje članske pogodnosti u okviru NK Osijek Cashback Programa. U tom slučaju dodjeljuju se članske pogodnosti u okviru NK Osijek Cashback Programa na temelju preostalog iznosa za plaćanje, tj. iznosa kupovine umanjenog za popust koji je ostvaren u zamjenu za Shopping Points.

8.6 Shopping Points imaju rok važenja od 3 godine. Trogodišnji rok počinje teći na kraju godine u kojoj su ostvareni Shopping Points.

9. Moj profil

9.1 Lyoness će omogućiti svakom Članu NK Osijek Cashback Programa besplatno korištenje vlastitog profila na cashback.nk-osijek.hr (login područje) gdje je nakon unošenja korisničkog imena i lozinke u bilo kojem trenutku moguć uvid u obavljene kupovine i informacije o članskim pogodnostima ostvarenim u okviru NK Osijek Cashback Programa, Lyoness prihvaća isključivo odgovornost za nedostupnost web stranice i login područja na cashback.nk-osijek.hr sukladno odredbi članka 13.

9.2 Član NK Osijek Cashback Programa dužan je na siguran način pohraniti pristupne podatke za korištenje vlastitog profila (korisničko ime, lozinka i PIN) i držati ih strogo povjerljivima. Korisničko ime i lozinka ne smiju se ni pod kojim okolnostima učiniti dostupnima trećim osobama. Član NK Osijek Cashback Programa može u bilo kojem trenutku promijeniti osobne postavke na cashback.nk-osijek.hr (Moj profil).

9.3 Član NK Osijek Cashback Programa dužan je bez odgode obavijestiti Lyoness o svakoj neovlaštenoj uporabi njegovog online pristupa. Nakon trenutnog blokiranja njegova pristupa Članu NK Osijek Cashback Programa naknadno će se dostaviti novi pristupni podaci putem SMS-a, e-maila ili poštom. Lyoness prihvaća isključivo odgovornost za štetu nanesenu Članu NK Osijek Cashback Programa zbog neovlaštene uporabe sukladno članku 13.

10.Članovi NK Osijek Cashback Programa koji u periodu od šest mjeseci nisu obavili nijednu kupovinu kod Trgovaca partnera i nisu kupili nijedan vaučer kod Lyonessa, mogu si dodijeliti Preporučitelja tako da za Preporučitelja izaberu nekog drugog člana koji je suglasan s time.

11. Zaštita podataka

11.1 Lyoness kao odgovoran subjekt prema propisima o zaštiti osobnih podataka, prikuplja, pohranjuje i obrađuje osobne podatke, podatke o kupovnim navikama i obavljenim kupovinama Članova NK Osijek Cashback Programa u mjeri u kojoj je to potrebno za provedbu NK Osijek Cashback Programa. Ako je Član NK Osijek Cashback Programa dao svoju suglasnost, Lyoness koristi podatke Člana NK Osijek Cashback Programa za slanje personaliziranih informacija o ponudama i proizvodima Lyonessa i Trgovaca partnera.

11.2. Lyoness prosljeđuje osobne podatke Članova NK Osijek Cashback Programa kao što su datum kupovine, mjesto kupovine, vrijeme kupovine, iznos kupovine, valuta, košarica, djelatnost, način kupovine (Online, Offline, kod MSP-a, kod key accounta, s vaučerom, s Cashback Card karticom) u anonimnom obliku NK Osijeku s.d.d. sa sjedištem u Osijeku, W. Wilsona 2, Hrvatska. Ako je Član NK Osijek Cashback Programa dao svoju suglasnost, Lyoness može proslijediti njegove osobne podatke kao što su ime i prezime, oslovljavanje, spol, datum rođenja, e-mail adresa, adresa stanovanja, koordinate adrese (geografska dužina i širina), telefonski broj(evi), broj faksa, članski ID broj kao i podatke o obavljenim kupovinama kao što su datum kupovine, mjesto kupovine, vrijeme kupovine, iznos kupovine, valuta, košarica, djelatnost, način kupovine (Online, Offline, kod MSP-a, kod key accounta, s vaučerom, s Cashback Card karticom) NK Osijeku s.d.d. sa sjedištem u Osijeku, W. Wilsona 2, Hrvatska.

11.3. Svi upiti Člana NK Osijek Cashback Programa vezani za stanje, izmjenu ili brisanje osobnih podataka mogu se poslati direktno Lyonessu ili Lyonessu Hrvatska (Lyoness d.o.o., Josipa Marohnića 1, 10000 Zagreb).

11.4 Daljnje odredbe vezane za zaštitu podatka pri korištenju Lyonessove web stranice možete pronaći u Izjavi o zaštiti podataka na cashback.nk-osijek.hr.

11.5 Lyoness koristi međunarodno priznate tehnologije za zaštitu podataka kako bi podatke Članova NK Osijek Cashback Programa zaštitio od neovlaštenog pristupa Lyoness preuzima odgovornost isključivo za sigurnost podataka koji su preneseni putem interneta sukladno odredbi članka 13.

11.6 Suglasnosti za prosljeđivanje i korištenje podataka:

11.7 Lyoness Europe AG u okviru sudjelovanja u Osijek Cashback Programu prikuplja i obrađuje osobne podatke Člana NK Osijek Cashback Programa kao što su ime i prezime, oslovljavanje, spol, datum rođenja, e-mail adresa, adresa stanovanja, koordinate adrese (geografska dužina i širina), telefonski broj(evi), broj faksa, članski ID broj kao i podatke o njegovim kupovnim navikama i obavljenim kupovinama (datum kupovine, mjesto kupovine, vrijeme kupovine, iznos kupovine, valuta, košarica, djelatnost, način kupovine (Online, Offline, kod MSP-a, kod key accounta, s vaučerom, s Cashback Card karticom)). Lyoness Europe AG za obrađivanje navedenih podatka može dodatno koristiti i usluge Lyoness Group AG (Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz) i Lyoness Hrvatske (Lyoness d.o.o., Josipa Marohnića 1, 10000 Zagreb). Član NK Osijek Cashback Programa ovime daje svoju suglasnost – koja se može u bilo kojem trenutku opozvati – da se njegovi osobni podaci mogu obrađivati od strane Lyoness Europe AG u svrhu utvrđivanja i slanja personaliziranih obavijesti Članu NK Osijek Cashback Programa, stupanja u kontakt s Članom NK Osijek Cashback Programa putem pošte ili osobno u svrhu promidžbe NK Osijek Cashback Programa i ponuda Trgovaca partnera i od strane Lyonessa i NK Osijeka u svrhu statističkog vrednovanja u anonimnom obliku. Član NK Osijek Cashback Programa može ovu suglasnost za obrađivanje podataka u bilo kojem trenutku opozvati za ubuduće u pisanom obliku slanjem opoziva poštom (na adresu Lyoness d.o.o., Josipa Marohnića 1, 10000 Zagreb) ili e-mailom na e-mail adresu service.nk-osijek spam@gohere.go cashbackworld.com Ovi se kontakt podaci mogu također proslijediti, izmijeniti i brisati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka.

11.8
Član NK Osijek Cashback Programa ovime daje svoju suglasnost da Lyoness Europe AG njegove osobne podatke navedene u članku 11.7. može proslijediti NK Osijeku s.d.d. sa sjedištem u Osijeku, W. Wilsona 2, Hrvatska, i da NK Osijek može te osobne podatke koristiti u sljedeće marketinške svrhe: uspostavljanje kontakta s Članom NK Osijek Cashback Programa slanjem elektroničkih obavijesti (E-mail, SMS i push obavijesti), putem faksa, telefona ili slanjem obavijesti putem pošte kako bi Članu NK Osijek Cashback Programa proslijedio informacije o proizvodima i ponudama NK Osijeka, pronalaženje i slanje ponuda Članu NK Osijek Cashback Programa koje odgovaraju njegovim interesima i provođenje anketa o zadovoljstvu klijenata. Nadalje, NK Osijek koristi podatke u anonimnom obliku u svrhu statističkih vrednovanja.

Član NK Osijek Cashback Programa može ovu suglasnost u bilo kojem trenutku opozvati za ubuduće u pisanom obliku slanjem opoziva poštom (na adresu Lyoness d.o.o., Josipa Marohnića 1, 10000 Zagreb) ili e-mailom na e-mail adresu service.nk-osijek spam@gohere.go cashbackworld.com Ovi se kontakt podaci mogu također proslijediti, izmijeniti i brisati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka.

12. Poremećaji u usluzi

12.1 Opseg usluga koje pruža Lyoness ograničen je na aktivnosti NK Osijek Cashback Programa kako je opisano u ovim Općim uvjetima poslovanja.

12.2 Prava i obveze koje se odnose na kupovine obavljene od strane Članova NK Osijek Cashback Programa kod Trgovaca partnera primjenjuju se isključivo na Trgovce partnere. Stoga Lyoness nakon sklapanja ugovora s Trgovcem partnerom ne preuzima jamstvo ili odgovornost za obveze Trgovca partnera, osobito za eventualno neispunjenje ili pogrešno ispunjenje obveze od strane Trgovca partnera.

12.3 U slučaju neispunjenja ili pogrešnog ispunjenja obveze od strane Trgovca partnera, Član NK Osijek Cashback Programa nema pravo potraživati od Lyonessa punu ili djelomičnu nadoknadu iznosa iskorištenog vaučera, izdavanje drugog vaučera, novčanu isplatu ili bilo koju drugu nadoknadu ili odštetu. Bilo koji zahtjev Člana NK Osijek Cashback Programa u vezi s neispunjenjem ili pogrešnim ispunjenjem od strane Trgovca partnera može se ostvariti isključivo u odnosu na Trgovca partnera.

13. Odgovornost

13.1 Lyoness preuzima neograničenu odgovornost za štete nastale uslijed smrti, tjelesne ozljede ili oštećenja zdravlja, uzrokovanih namjernim ili nemarnim kršenjem obaveza od strane Lyonessa. Lyoness također preuzima neograničenu odgovornost za druge štete uzrokovane namjernim ili grubo nemarnim kršenjem obveza od strane Lyonessa.

13.2 Za štete uzrokovane nemarnim kršenjem takvih obveza, koje su temelj prikladnog i nesmetanog provođenja Ugovora i u čije se ispunjenje prema tome pouzdaje i smije pouzdati Član NK Osijek Cashback Programa (glavne obveze), Lyoness preuzima samo ograničenu odgovornost za tipičnu i predvidivu štetu.

13.3 Druga potraživanja naknade štete su isključena, izuzevši odredbu članka 13.5 . Navedeno se primjenjuje osobito, ukoliko Lyoness nije odgovoran za nastalu štetu, npr. za:

(a) prekide u dostupnosti pristupa internetu Člana NK Osijek Cashback Programa,

(b) druge tehničke i elektroničke greške (i) tijekom razmjene podataka putem interneta kao i (ii) prilikom korištenja Lyonessovog internetskog portala, Lyonessovih SMS usluga te Lyonessovih mobilnih aplikacija, pod uvjetom da ove greške nisu u području odgovornosti Lyonessa,

(c) tehničke i elektroničke greške za koje Lyoness nije odgovoran, a koje onemogućavaju evidentiranje kupovina obavljenih u okviru NK Osijek Cashback Programa (osobito bilo kakve greške u praćenju i gubitku podataka)

(d) nedostupnost mobilne mreže ili terminala i

(e) pogrešno funkcioniranje mobilnog uređaja Člana NK Osijek Cashback Programa. Ugovori o kupoprodaji pojedinih proizvoda ili ugovori o pružanju pojedinih usluga primjenjuju se isključivo između Člana NK Osijek Cashback Programa i dotičnog Trgovca partnera.

13.4 Ako je odgovornost za Lyoness ograničena ili isključena, ograničenja ili isključenja vrijede također za osobnu odgovornost djelatnika, zakonskih zastupnika i pomoćnika pri ispunjenju obveza.

13.5 Ograničenja i isključenja odgovornosti sukladno odredbi članka 13 ne tiču se odgovornosti Lyonessa sukladno prisilnim zakonskim propisima o odgovornosti za proizvode u slučaju namjernog prešućivanja nedostatka kao i preuzimanja garancije za stanje stvari.

14. Troškovi

14.1 Registracija i sudjelovanje u NK Osijek Cashback Programu besplatnoje za Članove NK Osijek Cashback Programa.

14.2 NK Osijek Cashback Card je za Članove NK Osijek Cashback Programa također besplatna prilikom registracije.

15. Raskid ugovornog odnosa od strane Člana NK Osijek Cashback Programa

15.1 Član NK Osijek Cashback Programa ima pravo u bilo kojem trenutku raskinuti ugovorni odnos s Lyonessom u pisanom obliku. Nadalje, Član NK Osijek Cashback Programa u okviru postojećeg ugovornog odnosa nije obvezan obavljati kupovine ili provoditi ostale aktivnosti.

15.2 Nakon raskida ugovornog odnosa, Član NK Osijek Cashback Programa ima pravo samo na one članske pogodnost u okviru NK Osijek Cashback Programa za koje je u trenutku raskida ugovora već nastala osnova, tj. ako je kupovina za koju se treba isplatiti Cashback obavljena prije raskida ugovora. Shopping Points sakupljeni do tog trenutka propadaju nakon raskida ugovornog odnosa. Ako međutim Član NK Osijek Cashback Programa raskine ugovorni odnos zbog opravdanog razloga, on može sakupljene Shopping Points iskoristiti unutar 8 tjedana nakon raskida ugovora kako je opisano u članku 8.

16. Raskid ugovornog odnosa od strane Lyonessa

16.1 Lyoness ima pravo raskinuti ugovorni odnos redovitim putem, tj. bez navođenja razloga, s otkaznim rokom od 8 tjedana ili zbog opravdanog razloga s trenutnim djelovanjem (bez otkaznog roka). Opravdanim razlozima se smatraju, pored nanošenja značajne štete gospodarskom interesu ili ugledu Lyonessa ili dotičnih Trgovaca partnera, posebice i povreda bitnih ugovornih obveza. Bitne ugovorne obveze uključuju obveze Člana NK Osijek Cashback Programa u skladu s odredbama članaka 2.3, 2.4, 3.3 i 3.5.

16.2 Član se obvezuje naknaditi Lyonessu svu štetu te ga ograditi od bilo kakve odgovornosti u slučaju skrivljenog postupanja Člana NK Osijek Cashback Programa suprotno gore navedenim odredbama. Navedeno se također odnosi na troškove osporavanja zahtjeva treće strane. Lyoness nadalje ima pravo zahtijevati od Člana NK Osijek Cashback Programa naknadu navedene štete, koja je nastala Lyonessu uslijed kršenja obveza od strane Člana NK Osijek Cashback Programa, uključujući pravne troškove.

16.3 Nakon raskida ugovornog odnosa Član NK Osijek Cashback Programa ima pravo samo na one članske pogodnost u okviru NK Osijek Cashback Programa za koje je u trenutku raskida ugovora već nastala osnova, tj. ako je kupovina za koju se treba isplatiti Cashback obavljena prije raskida ugovora.

16.4 Ako Lyoness raskida ugovorni odnos bez otkaznog roka, zbog opravdanog razloga, iako ne zbog skrivljenog postupanja od strane Člana NK Osijek Cashback Programa, Član NK Osijek Cashback Programa ima pravo iskoristiti svoje Shopping Points sakupljene do tog trenutka, u roku 8 tjedana nakon prestanka ugovora, sukladno odredbi članka 8. U protivnom sakupljeni Shopping Points propadaju nakon raskida ugovornog odnosa.

17. Opće odredbe

17.1 Član NK Osijek Cashback Programa je ovlašten isključivo na temelju Lyonessove prethodne pisane suglasnosti prenijeti potraživanja koja ima prema Lyonessu (ili koja nastanu na temelju sudjelovanja u NK Osijek Cashback Programu) ili navedeno koristiti kao sredstvo osiguranja.

17.2 Sudjelovanje u NK Osijek Cashback Programu predstavlja odnos razmjene te se njime između Člana NK Osijek Cashback Programa i Lyonessa ne zasniva odnos u okviru trgovačkog prava, a osobito se ne zasniva članstvo u društvu ili udruzi.

17.3 Individualni ugovori sklopljeni od slučaja do slučaja imaju prednost u odnosu na ove Opće uvjete poslovanja. Za sadržaj takvog tipa ugovora mjerodavan je pisani oblik ugovora i/ili pisana potvrda od strane Lyonessa. Pretpostavlja se da stranke nisu sklopile nikakve usmene ugovore ili pogodbe. Lyoness je ovlašten proslijediti Članu NK Osijek Cashback Programu ugovorne odredbe i informacije potrebne za izvršavanje ugovornih obveza također putem SMS-a ili e-maila, pod uvjetom da je Član NK Osijek Cashback Programa u svrhu toga dao odgovarajuće kontakt podatke bez prigovora na korištenje.

17.4 Izmjene i dopune ovih Općih uvjeta poslovanja i ostalih ugovornih odredbi između Člana NK Osijek Cashback Programa i Lyonessa, koje su dostavljene Članu NK Osijek Cashback Programa u pisanom obliku, smatrat će se prihvaćenima od strane Člana NK Osijek Cashback Programa ukoliko Član NK Osijek Cashback Programa ne prigovori istima u roku od 30 dana nakon primitka obavijesti o izmjenama i dopunama. Lyoness će Članu NK Osijek Cashback Programa na početku roka skrenuti pozornost na to da se će se izmjene i dopune Općih uvjeta poslovanja smatrati prihvaćenima s njegov strane ako on ne pošalje pisani prigovor unutar zadanog roka. Izmjene i dopune Općih uvjeta poslovanja smatrat će se prihvaćenima od strane Člana NK Osijek Cashback Programa ako je on o njima obaviješten. U slučaju pravovremenog raskida ugovora od strane Člana NK Osijek Cashback Programa uslijedit će automatski pravne posljedice raskida ugovora sukladno odredbi članka 15.

17.5 Ako se u sadržaju ugovora koriste oznake u vezi sa spolom, one se odnose na ženske i muške osobe, kao i na pravne osobe.

17.6 Ako su odredbe ugovorne osnove u potpunosti ili djelomično ništave ili neprovedive ili postanu ništave ili neprovedive, valjanost i provedivost ostalih odredbi ostaje netaknuta.

17.7 Na ugovorni odnos primjenjuje se hrvatsko pravo. Isključena jer primjena Konvencije Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe (CISG).

17.8 Registracija i sudjelovanje u NK Osijek Cashback Programu moguće je s navršenih 14 godina života. Do punoljetnosti je potrebna pisana suglasnost roditelja (zakonskog zastupnika).

17.9 Član NK Osijek Cashback Programa obvezuje se sam snositi sva davanja, doprinose, naknade, poreze itd. koji proizlaze iz stjecanja članskih pogodnosti u okviru NK Osijek Cashback Programa.  

Dodatak 1
Pojmovnik


„Cashback“ je kupovna pogodnost detaljno opisana u odredbama članka7.1.1.
„NK Osijek Cashback Card“ je plastična, papirnata ili virtualna kartica koja služi za evidentiranje kupovina Članova NK Osijek Cashback Programa kod Trgovaca partnera. Pri tome se ne radi o sredstvu plaćanja.
„Preporučitelj“ je član Lyonessa kojeg si je Član NK Osijek Cashback Programa dodijelio sukladno uvjetima iz odredbe članka 10 i koji je kod Lyonessa zabilježen kao Preporučitelj dotičnog Člana NK Osijek Cashback Programa.
„NK Osijek Cashback Card flyer“ je registracijski obrazac koji se koristi prilikom offline registracije i koji se potpisan šalje Lyonessu kako bi se zatražilo zaključivanje članstva u NK Osijek Cashback Programu.
„Vaučeri“ su originalni vaučeri odnosno poklon kartice i elektronički vaučeri (vaučer kôdovi) Trgovaca partnera, detaljnije opisano u odredbi članka 6.1.
„NK Osijek Cashback Program“ je Lyonessova kupovna zajednica, koja Članovima omogućuje da kupnjom proizvoda i usluga kod Trgovaca partnera ostvare pogodnosti u okviru NK Osijek Cashback Programa.
„Član NK Osijek Cashback Programa“ su sve osobe koje se sklopile ugovor s Lyonessom u svrhu učlanjenja kod Lyonessa sukladno ovim Općim uvjetima poslovanja, sve dok vrijedi ovaj ugovor, tj. dok se ne raskine od jedne ugovorne strane.
„Članski ID broj“ je jedinstveni broj dodijeljen od Lyonessa koji služi za identifikaciju Člana i evidentiranje kupovina Člana kod Trgovaca partnera.
„Članske pogodnosti“ su sve pogodnosti koje ostvaruje odnosno može ostvariti Član NK Osijek Cashback Programa pri svakoj svojoj kupovini kod Trgovaca partnera.  Pogodnosti u tom smislu su Cashback i Shoppping Points.
„Trgovci partneri“ su tvrtke koje su sa Lyonessom sklopile ugovor i kod kojih Članovi NK Osijek Cashback Programa mogu kupnjom proizvoda i usluga ostvariti pogodnosti u okviru NK Osijek Cashback Programa.
„Moj profil" je login područje dotičnog Člana NK Osijek Cashback Programa na cashback.nk-osijek.hr detaljno opisano u odredbi članka 9.
„Shopping Point“ je kupovna pogodnost detaljno opisana u odredbi članka 8.

* Kupovne pogodnosti mogu varirati ovisno o proizvodima i uslugama trgovca partnera. Stoga su svi podaci vezani za kupovne pogodnosti na ovoj web stranici bez jamstva.